Kadra

RADA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR ZESPOŁU
mgr Teresa Uchyła
 
ZASTĘPCA DYREKTORA ds.SZKOŁY
mgr Lucyna Kwiatoń – Skura
 
 
                                          ZASTĘPCA DYREKTORA ds.PRZEDSZKOLA
 mgr Hanna Benisz
 
 
                                                     GRONO PEDAGOGICZNE
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
mgr Barbara Korduła
mgr Barbara Motyka
mgr Mirosława Paszek
mgr Wiesława Panek
mgr Barbara Karwot
mgr Wiesława Kieloch
mgr Grażyna Sobik
Bogumiła Wasiniewska
mgr Beata Małek
mgr Hanna Benisz
mgr Monika Skorupa
mgr Patrycja Sochacka
mgr Sabina Gajer
mgr Anna Kukla-Fojt
mgr Anna Musiał
mgr Kinga Bochenek
– język polski
mgr Ewa Serdakowska
mgr Ewa Czerkawska
mgr Agnieszka Doniec
mgr Dorota Łęcka – Dudzik
mgr Teresa Przeliorz
– język angielski
mgr Agnieszka Stajer
mgr Urszula Kalwar
mgr Ewa Serdakowska
mgr Sylwia Smyczek
mgr Jagoda Muras
– matematyka
mgr Beata Kuligowska
mgr Celina Kamińska
mgr inż Katarzyna Kuźniarska
mgr Adriana Kołek
– historia i społeczeństwo / historia
mgr Bożena Fojcik
mgr Piotr Pietrzak
– przyroda
mgr Liliana Broy – Pogorzelska
mgr Małgorzata Wałach
– biologia
mgr Małgorzata Wałach
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
– geografia
mgr Małgorzata Chmielewska
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
– chemia
mgr Sylwia Żak
– fizyka
mgr Beata Kuligowska
– informatyka
mgr Teresa Uchyła
mgr Lucyna Kwiatoń-Skura
mgr Jolanta Syrnicka
Bogumiła Wasiniewska
– zajęcia techniczne/ technika
mgr Małgorzata Wałach
mgr Liliana Broy-Pogorzelska
– wychowanie fizyczne
mgr Celina Grabowska
mgr Michał Bober
mgr Jarosław Salamon
mgr  KRadosław Kasprzak
– muzyka
mgr Lucyna Kwiatoń – Skura
mgr Marcin Ochojski
– plastyka
mgr Monika Pielorz
– religia
mgr Edyta Oślizło
mgr Lucyna Habraszka
– edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jolanta Sarnicka
– wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Pietrzak
– pedagog/ doradztwo zawodowe
mgr Gabriela Sikora
mgr Magdalena Radomska
– świetlica
mgr Aldona Ottlik
Agata Pytlik
mgr Monika Pielorz
mgr Bożena Fojcik
mgr  inż Katarzyna Kuźniarska
mgr Kinga Bochenek
– biblioteka
mgr Iwona Ostrzołek – Bober
– logopeda
mgr Agnieszka Podlasiak-Makowska