Uchwała

UCHWAŁA NR 234/XVIII/2012
RADY MIASTA RYBNIKA
 z dnia 25 stycznia 2012 r.
 w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
cały tekst uchwały